Giá cho thuê xe Hyundai Aero 45 Chỗ Nội Thành    1.700.000 VNÐ Ngoại Thành      2.100.000 VNÐ Ngoại tỉnh     14.000 /