Khởi đầu từ những năm 2013, dịch vụ xe du lịch tại Phương Thuỷ Tourism đã đón tiếp hàng triệu lượt khách hàng xa